Primalex Akrylátový základ

Primalex Akrylátový základ

Brand

Primalex

Použití

Vodou ředitelná disperzní nátěrová hmota určená k základnímu nátěru podkladů před nanesením akrylátových omítek Primalex O RY 1 a O RO 1. Je tvořen dvěma bázemi (L, D) v kolorovacích automatech na pastelové a středně syté odstíny. Použitím Primalex Procolor O Z 1 se dosáhne potřebné adheze omítek a sjednotí se savost podkladů, nátěr je hydrofóbní (odolný proti pronikání vody), neuzavírá průchod vodním parám a oxidu uhličitému. Pod barevné omítky je nutné Primalex Procolor O Z 1 obarvit do podobného odstínu jako omítka.

Benefity

usnadňuje aplikaci omítek
zlepšuje přídržnost omítek

Vzhled

Balení

Vydatnost

7.00 - 8.00 m^2/l